Contact Us

Send us message!

Fourteen Star Network Co.,Ltd

Address

M-3, မေခ အိမ်ယာ‌ , လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး, သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့, P.O :11072

Call Us

01- 3565247 , 01- 3562574
01- 3562814 , 09- 896804842 , 09- 896804864

Mandalay Office

Address

အခန်းအမှတ် (A-8) ၊ လမ်း၆၀ ၊ ၃၁ x ၃၂ကြား ၊ ရတနာတိုင်းပြည်အိမ်ရာ ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။

Call Us

09- 895845881 , 09- 899943846
09- 899943864 , 09- 259600948